DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Göçme ýylylyk möhürleýji el bilen gaplaýjy möhürleýji

Gysga düşündiriş:


 • Induksiýa:Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bu enjamy işe girizýäris.Satyn alyjyda adatça birden köp tarelka bar we çykdajylary tygşytlamak isleýär, şonuň üçin bu enjam galyplary aňsatlyk bilen üýtgedip biler.Adamlar galyby islendik wagt üýtgedip bilerler.Satyn alyjylar her gezek iki tarelkany möhürlemek isleseler, filmi bir çukur boýunça kesmek üçin çeper pyçak gerek.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Kesgitli ýylylyk möhürleýji el bilen işleýän möhürleýjini işletmek aňsat we möhürleme täsiri bar.Islän zadyny möhürlemek effektine görä, ýyrtylmak ýa-da ýok etmek aňsat, lýuboý we filmiň materiallary, adamlar möhürleýiş temperaturasyny sazlamak üçin temperatura gözegçiligini dolandyryp bilerler.Bu ynsanperwerlik dizaýny.DS-2/4 bilen deňeşdirilende, artykmaç filmi kesip bilmeýär.Elbetde, gyrasyny arassalamak üçin filmiň giňligini sazlap bileris.Edil şol bir zat, et, deňiz önümleri, tüwi, miweler we ş.m.

  Iş akymy

  El bilen gaplanan möhürleýjiniň iş akymy

  1

  1-nji ädim: Elektrik üpjünçiligini salyň, esasy wyklýuçateli açyň we "açmak" düwmesine basyň

  2

  1-nji ädim: Elektrik üpjünçiligini salyň, esasy wyklýuçateli açyň we "açmak" düwmesine basyň

  3

  3-nji ädim: Harytlary legeniň içine salyň, rulon çekiň we gapagyny ýapyň

  4

  4-nji ädim: tarelkany çykaryň

  Üstünlikleri

  El bilen gaplanan möhürleýjiniň artykmaçlyklary

  Az ýer

  Çykdajylary tygşytlaň

  Özüne çekiji görnüş

  Gündogar işlemek üçin

  Galyplary üýtgetmek aňsat (diňe DS-1 / 3/5 üçin)

  Tehniki aýratynlyklar

  El bilen ýasalan möhürleýji DS-1-iň tehniki parametri

  Model

  DS-1

  Maks.Gatnaşyk ölçegi

  250mm × 180mm × 100 mm

  Maks.Filmiň giňligi

  180 mm

  Maks.Filmiň diametri

  160 mm

  Gaplamak tizligi

  7-8 aýlaw / wagt

  Önümçilik kuwwaty

  480 guty / sagat

  Elektrik zerurlygy

  220 V / 50 HZ & 110 V / 60 HZ

  Kuwwat sarp ediň

  0.7 KWt

  NW

  17kg

  GW

  20 kg

  Maşyn ölçegi

  525 mm × 256 mm × 250 mm

  Ippingük daşama ölçegi

  610 mm × 320mm × 325mm

  Model

  Görüş gollanmasy möhürleýji maşynyň doly diapazony

  Model

  Iň uly ululyk

  DS-1

  Kesişme

  250 mm × 180 mm × 100 mm

  DS-2

  Uzuk kesmek

  240 mm × 150 mm × 100 mm

  DS-3

  Kesişme

  270 mm × 220 mm × 100 mm

  DS-4

  Uzuk kesmek

  260 mm × 190 mm × 100 mm

  DS-5

  Kesişme

  325 mm × 265 mm × 100 mm

  DS-1E

  Kesişme

  227 mm × 178 mm × 100 mm


 • Öňki:
 • Indiki: