DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Habarlar

 • Üýtgedilen atmosfera gaplamasy näme?

  Üýtgedilen atmosfera gaplamasy, MAP hem diýilýär, täze iýmit tygşytlamak üçin täze tehnologiýa bolup, paketdäki howany çalyşmak üçin gazyň (uglerod dioksidi, kislorod, azot we ş.m.) gorag garyndysyny kabul edýär.Üýtgedilen atmosfera gaplamasy dürli ro ulanýar ...
  Koprak oka
 • Beden wakuum gaplaýyş enjamy bilen goşa vakuum gaplaýyş maşynynyň arasyndaky tapawut

  Bedeniň vakuum gaplaýyş enjamy, bedeniň örtülen filmini gyzdyrýar we önümiň we aşaky tabakda örtýär.Şol bir wagtyň özünde, vakuum nasosynyň sorujy güýji aşaky plastinkanyň aşagynda açylýar we beden korpusynyň şekili boýunça aşaky plastinka öndürilýär we ýelmeýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin Wenzhou Dajiang saýlamaly?

  Wenzhou Dajiang Wakuum Packing Machinery Ltd., 1995-nji ýylda döredildi. Gaplaýyş maşynlaryny gözlemek, öndürmek we marketingde ýöriteleşen senagat we söwda kompaniýalarynyň toplumlaýyn toplumy.Has köp ...
  Koprak oka
 • Wakuum gaplaýyş enjamy üçin näme üçin bizi saýlaň

  Wakuum gaplaýyş enjamy barada aýdanymyzda, enjamymyz hakda gürleşmeli.Hytaýda wakuum gaplaýyş maşynlaryny ilkinji öndürijilerimiz.Bu, “DJVAC” we “DJ PACK” markalarymyzyň müşderiler tarapyndan meşhur bolmagynyň sebäbi.Fro ...
  Koprak oka
 • Wakuum gaplaýyş maşynynyň artykmaçlyklary näme?

  Ajaýyp vakuum gaplaýyş enjamy sumkalardan howanyň 99,8% -ini çykaryp biler.Wakuum gaplaýyş maşynlaryny has köp adamyň saýlamagynyň sebäbi şu, ýöne bu diňe bir sebäp.Wakuum gaplaýyş maşynynyň käbir peýdalary....
  Koprak oka