DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Plastiki gap gaplamak üçin el gapagy möhürleýji

Gysga düşündiriş:

Induksiýa: Dürli gaplaýyş maşynlary başga sahypalara degişlidir.Maşgala ussahanalarynyň köpüsinde uly gaplama maşynynyň zerurlygy ýok, şonuň üçin kiçijik we stoluň üstünde goýmak olaryň ilkinji saýlan zady bolýar.Mundan başga-da, müşderileriň köpüsi möhürlenen iýmitleri satyn almagy makul bilýärler, sebäbi möhürlenen iýmitler iýmitimiziň has arassa we sagdyndygyny görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Azyk dükanlary we ownuk iýmit gaýtadan işleýän ussahanalar üçin amatly we elýeterli el bilen gaplanan möhürleýji maşyn.Öý iýmitini rulonly plyonkaly möhürleýji hökmünde çig we bişirilen et, deňiz önümleri, süýt önümleri, miwe we gök önümler, tüwi we un iýmiti ýaly köp sanly gaplama bar.Mundan başga-da, ulanyjylara dürli temperatura bilen gapagy möhürlemek üçin ajaýyp temperatura gözegçisi gerek.Elektrik ýyladyşy doly ulanylýar, bu möhürleýiş işini gowulandyrýar.

Iş akymy

1

1-nji ädim: Elektrik üpjünçiligini salyň, esasy wyklýuçateli açyň we "açmak" düwmesine basyň

2

2-nji ädim: gaýtadan işlemegiň parametrini we gaplamanyň temperaturasyny düzüň.

3

3-nji ädim: Harytlary legeniň içine salyň, rulon çekiň we gapagyny ýapyň

4

4-nji ädim: tarelkany çykaryň

Üstünlikleri

● Az ýer

Cost Çykdajylary tygşytlaň

● özüne çekiji görnüş

● Gündogaryň işlemegi

Old Galyndylary üýtgetmek aňsat (diňe DS-1 / 3/5 üçin)

Tehniki aýratynlyklar

El bilen ýasalan möhürleýji DS-1-iň tehniki parametri

Model

DS-2

Maks.Gatnaşyk ölçegi

240mm × 150 mm × 100 mm

Maks.Filmiň giňligi

180 mm

Maks.Filmiň diametri

160 mm

Gaplamak tizligi

7-8 aýlaw / wagt

Önümçilik kuwwaty

480 guty / sagat

Elektrik zerurlygy

220 V / 50 HZ & 110 V / 60 HZ

Kuwwat sarp ediň

0.7 KWt

NW

18 kg

GW

21 kg

Maşyn ölçegi

630 mm × 256 mm × 260 mm

Ippingük daşama ölçegi

710 mm × 310 mm × 310 mm

Model

Görüş gollanmasy möhürleýji maşynyň doly diapazony

Model

Iň uly ululyk

DS-1

Kesişme

250 mm × 180 mm × 100 mm

DS-2

Uzuk kesmek

240 mm × 150 mm × 100 mm

DS-3

Kesişme

270 mm × 220 mm × 100 mm

DS-4

Uzuk kesmek

260 mm × 190 mm × 100 mm

DS-5

Kesişme

325 mm × 265 mm × 100 mm

DS-1E

Kesişme

227 mm × 178 mm × 100 mm


  • Öňki:
  • Indiki: