DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

MAP gap-gaç möhürleýjisiniň iýmitini täze saklamak

Gysga düşündiriş:

Induksiýa: Gaplaýyş pudagynyň ösmegi bilen umumy möhürleme bukjasy adamlaryň isleginiň bir bölegini kanagatlandyrmady.Önümleriniň möhletiniň uzaldylmagyny isleýärler, şonuň üçin üýtgedilen atmosfera gaplamasy diýlip atlandyrylýan MAP, täze saklamak netijesini gazanmak üçin içerki howany azot ýa-da kömürturşy gazy bilen çalşyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

MAP lýuboý möhürleýjisi dürli gaz mikserlerine gabat gelip biler.Iýmitleriň tapawudyna görä, adamlar bakteriýalaryň ösüşini azaltmak we täze saklaýyş täsirini durmuşa geçirmek üçin gazyň gatnaşygyny sazlap bilerler.Çig we bişirilen et, deňiz önümleri, çalt nahar, süýt önümi, noýba önümi, miwe we gök önümler, tüwi we un iýmiti paketine giňden ulanylýar.

Iş akymy

1

1-nji ädim: Gaz geçirijisini salyň we esasy wyklýuçateli açyň

2

2-nji ädim: Filmi ýerleşdirmek üçin çekiň

3

3-nji ädim: Harytlary legeniň içine salyň.

4

4-nji ädim: Gaýtadan işlemegiň parametrini we gaplamanyň temperaturasyny düzüň.

5

5-nji ädim: “Işletmek” düwmesine basyň we “başlamak” düwmesini bilelikde basyň.

6

6-njy ädim: Tarelkany çykaryň

Üstünlikleri

Bakter Bakteriýalaryň ösüşini azaldyň

● Täze saklandy

● Hil uzaldyldy

● Reňk we şekil üpjün edildi

Ate Dadyp görüň

Tehniki aýratynlyklar

MAP Tray Sealer DJL-320G-iň tehniki parametri

Maks.Gatnaşyk ölçegi 390 mm × 260 mm × 60 mm
Maks.Filmiň giňligi 320 mm
Maks.Filmiň diametri 240 mm
Gaplamak tizligi 5-6 aýlaw / min
Howanyň alyş-çalyş nyrhy ≥99%
Elektrik zerurlygy 220V / 50HZ 110V / 60HZ 240V / 50HZ
Kuwwat sarp ediň 1.5 KWt
NW 125 kg
GW 160 kg
Maşyn ölçegi 1020 mm × 920 mm × 1400 mm
Ippingük daşama ölçegi 1100 mm × 950 mm × 1550 mm

Model

Görüş MAP lýubkasynyň doly görnüşi

Model Maks.Gatnaşyk ululygy
DJL-320G (Howa akymyny çalyşmak)

390mm × 260mm × 60mm

DJL-320V (Wakuumy çalyşmak)
DJL-440G (Howa akymyny çalyşmak)

380mm × 260mm × 60mm

DJL-440V (Wakuumy çalyşmak)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER