DJVac DJPACK

27 ýyllyk önümçilik tejribesi
page_banner

Qualityokary hilli iýmit tygşytlylygy ucarym awtomatiki vakuum deri gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:


 • Model:DJL-440VS
 • Giriş:pol görnüşli vakuum deri gaplaýyş enjamy bişirilen et, doňdurylan täze et, deňiz önümleri, çalt nahar, guş eti we gök önümler we ş.m. üçin enjam enjam PLC dolandyryş ulgamyna degişlidir.Müşderiler isleýän täsirini gazanmak üçin temperaturany ýokarlandyrmak ýa-da peseltmek, wakuum wagtyny uzaltmak ýa-da gysgaltmak ýaly parametrleri kesgitläp bilerler.Dolandyryş paneli arkaly bolsa, enjamyň iş ýagdaýyny görüp bileris.Enjamymyzyň işlemeginiň gaty aňsatdygyny bellemelidiris.Müşderilere netijeliligi ýokarlandyrmak üçin ýadaw ädimlerden uzak durmaga kömek edip biler.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Uly göwrümli ýarym awtomat vakuum deri gaplaýyş enjamy hökmünde uly kuwwata eýe.Müşderiniň tarelkasynyň ölçegi 380 * 260 * 50 (mm) ýaly uly bolsa, her gezek iki legeni möhürläp bileris.Ölçegi kiçi bolsa, hatda her gezek sekiz gapagy möhürläp bileris.Maşynyň kiçi görnüşi bilen deňeşdirilende has täsirli bolandygyna şek ýok.Mundan başga-da, galyndy howpsuz bolsa gurmak we bölmek aňsat.

  Iş akymy

  1

  1-nji ädim: Esasy wyklýuçateli açyň

  2

  2-nji ädim: gaýtadan işlemegiň parametrini we gaplamanyň temperaturasyny düzüň.

  3

  3-nji ädim: Tarelkany galypyň üstünde goýuň

  4

  4-nji ädim: Başlangyç wyklýuçateline basyň

  5

  5-nji ädim: Iki başlangyç düwmesini bir wagtda basyň

  6

  6-njy ädim: Tarelkany çykaryň.

  Wakuum deriniň artykmaçlyklary

  Güýçli stereoskopiki täsir bilen önümiň bahasyny şekillendiriň.

  Önümi goraň

  Gaplamak bahasyny tygşytlaň

  Gaplamanyň derejesini ýokarlandyrmak

  Bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak

  Model

  Görüş polunyň doly görnüşi Wakuum deri gaplaýyş maşyny

  Model

  DJL-330VS

  DJL-440VS

  Maks.Gatnaşyk ölçegi

  390mm × 270mm × 50mm (bir tarelka)

  270mm × 180mm × 50mm (iki legen)

  380mm × 260mm × 50mm (iki legen)

  260mm × 180mm × 50mm (dört gap)

  Maks.Filmiň giňligi

  320mm

  440mm

  Maks.Filmiň diametri

  220mm

  Gaplamagyň tizligi

  3 aýlaw / min

  Wakuum nasosy

  40m3/h

  100 metr3/h

  Naprýa .eniýe

  380V / 50Hz

  Kuwwat

  2.8 KW

  5.5 KW

  Arassa agram

  215 kg

  365 kg

  Jemi agram

  260 kg

  415 kg

  Maşyn ölçegi

  1020mm × 920mm × 1400mm

  1200mm × 1170mm × 1480mm

  Ippingük daşama ölçegi

  1050mm × 1000mm × 1600mm

  1290mm × 1390mm × 1700mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • GARŞY ÖNÜMLER